Sprog og køn 2008 – Københavns Universitet

Den 7. Nordiske Konference om Sprog og Køn

afholdt af Københavns Universitet, LANCHART & Nordisk Forskningsinstitut 24.-25. oktober 2008

Tak for en vellykket konference!

Den nordiske sprog-og-køn-konference er den vigtigste konferencerække for nordiske forskere som arbejder med emner inden for forskningsområdet sprog og køn. Ved konferencerne mødes forskere inden for alle områder af forskningen for at fremlægge og diskutere metodiske såvel som teoretiske aspekter. Alle der arbejder med sprog og køn, inden for rammer som f.eks. diskursanalyse, sociolingvistik, sproghistorie, samtaleanalyse, dialekt ologi eller andet, inviteres hermed til at indsende abstracts til foredrag.

Plenarforelæsere

Janet Holmes (Wellington)

Miyako Inoue (Stanford)

Nina Lykke (Linköping)

Konferencen blev bl.a. støttet af Nordisk Kulturfond.

Kontakt: sprogogkoen@hum.ku.dk

Lokal organisationskomité

Inge Lise Pedersen , Frans Gregersen , Jann Scheuer , Pia Quist & Marie Maegaard